“Early to Bed, and early to rise, makes a Man healthy, wealthy and wise”.
(Benjamin Franklin, 1706-90)

“In the past the man has been first; in the future the system must be first.
(Frederick Winslow Taylor, 1856-1915)

“The most valuable asset of a 21st -century institution will be its knowledge workers and their productivity”.
(Peter F. Drucker, 1909-2005)

“Early to Bed, and early to rise, makes a Man healthy, wealthy and wise”.
(Benjamin Franklin, 1706-90)

“In the past the man has been first; in the future the system must be first.
(Frederick Winslow Taylor, 1856-1915)

“The most valuable asset of a 21st -century institution will be its knowledge workers and their productivity”.
(Peter F. Drucker, 1909-2005)

Previous slide
Next slide

Super Navigators skaber fleksible og inkluderende arbejdskulturer, der understøtter forskellige familiekonstellationer, arbejdsformer og døgnrytmer. Siden 2005 har Super Navigators arbejdet med organisationer i 17 lande med det fælles træk, at alle har haft ledere i spidsen for organisationen med stor tillid til deres medarbejdere samt et stort ønske om at tiltrække, fastholde og stimulere de bedste folk, og de har troet på, at midlet til det er at sætte medarbejderne fri af tid og sted. Det er ikke virksomhedens struktur, men virksomhedens kultur, der afgør, om medarbejderne tør benytte sig af fleksibiliteten. Der kan stå nok så fine ord om arbejdspladsen på hjemmesiden eller i årsberetningen – men det er kulturen, der sætter rammen for medarbejdernes handlerum i forhold til valg af arbejdstider og arbejdssteder. Det er de usagte, ofte ubevidste konventioner der ligger som et gulvtæppe bredt ud under hele virksomheden og danner grundlaget for medarbejdernes færden og fødder i hverdagen. 

Er I bevidste om de normer, stereotyper og overbevisninger, der former jeres syn på arbejde, arbejdskultur og balancen mellem arbejde og privatliv?

Overordnet har vi tre tunge forestillinger – illusioner, myter eller indbildninger – om arbejdslivet.

Forestilling 1: Arbejdet foregår på kontoret i et veldefineret tidsrum ‒ gerne otte timer hver dag, mandag til fredag. Arbejdet er ikke et sted – det er en aktivitet. Covid-19 har i høj grad ændret industrisamfundets forestilling om et arbejdsliv, hvor arbejde er noget, der foregår på et kontor fra mandag til fredag i tidsrummet 8 til 16.

Forestilling 2: Det produktive menneske møder tidligt. Det er forkert og dovent at møde efter klokken 9. Et studie fra University of Washingtons Foster School of Business viser, at ledere har en tendens til at favorisere A-mennesker, der møder tidligt på arbejdspladsen.

Noget af det sværeste for både ledere og medarbejdere er at sætte sig selv og hinanden fri fra konventionen om, at det gode menneske står tidligt op for at få noget ud af dagen. Vendingerne ”Du skal tidligt op og have noget ud af dagen”, ”Morgenstund har guld i mund” og ”Tidligt op og tidligt i seng – det er godt for den lille dreng” fra landbrugssamfundet er stadig dybt forankret i tankesystemer over hele verden.

“Forestilling 3: Jo flere timer du arbejder, desto mere produktiv er du.”

Jeg møder mange mennesker, som føler sig fanget i hamsterhjulet. De føler, at de har så travlt, så travlt, så travlt – som den lille hvide kanin fra Alice i Eventyrland, der løber forpustet omkring i eventyrlandet, mens den kigger febrilsk på sit lommeur. Når jeg så spørger folk om, hvad de lavede i går, så kan de sjældent huske det. Eller hvad med i sidste uge? Det kan de slet ikke huske.

Life Navigation konceptet:

– Creates a Great Place to Work.
– Attracts talents. Talents demand flexibility.
– Unleashes employee engagement in your organisation.
– Improves Work-Life Balance satisfaction. Autonomy over time is key.

Trin 1 - Life Navigation Kick-off

Life Navigation starter i udgangspunktet med et kick-off, hvor topledelsen inviterer alle medarbejdere med på rejsen til at blive medskabere af den nye fleksible arbejdskultur. En forudsætning for succes er, at rammerne for etablering af en ny arbejdskultur i første omgang skabes på ledelsesniveau. Topledelsen skaber handlerummet for accept og respekt for diversitet i arbejdsrytmer og arbejdssteder. For mig handler det om, at du som leder må skabe en arbejdskultur, der skal stå fast forankret på de tre grundpiller: Tillid, tryghed og tilhørsforhold.

Trin 2 - Life Navigation kurser (5×3 timer)

Life Navigation giver dig fire værktøjer til at navigere i det fleksible liv: Overblik, fokus, rytme og ro. Life Navigation kurserne strækker sig over 5 uger med 3 timers undervisning per uge, og der arbejdes med konkrete værktøjer imellem hver kursusgang. Kurset er opbygget omkring fire roller: Tidsvogter, Pilot, Dirigent og Æstetiker, som medarbejderne skal tilegne sig for til slut at blive supernavigatører

Session 1: Tidsvogter – har kontrol over tiden
Session 2: Piloten – sætter kursen
Session 3: Dirigenten – arbejder i egen rytme
Session 4: Æstetikeren – vælger de rette omgivelser
Session 5: Supernavigatøren – at leve er at navigere

Life Navigation skaber en fleksibel arbejdskultur med social accept af forskellige arbejdstider og arbejdssteder. Der skabes en fælles social accept af den nye arbejdskultur ved, at alle medarbejdere og ledere i virksomheden deltager på et Life Navigation kursus. Life Navigation kurserne har stor fokus på såvel det individuelle som på det kollektive. På kurserne er der stor fokus på kollektiv refleksion. På denne måde opstår der dynamik i de enkelte grupper, hvor deltagerne inspirerer og motiverer hinanden, sideløbende med, at der opnås en større forståelse for og dermed grobund for accept og respekt for hinandens forskelligheder.

Trin 3 - Den fleksible arbejdskultur implementeres i den enkelte virksomheds unikke DNA.

Det tredje og afsluttende trin i at skabe en fleksibel arbejdskultur tager os op i fugleperspektiv, for at se nærmere på virksomheden oppefra og ned. Alle organisationer er forskellige, og det er vigtigt at den fleksible arbejdskultur implementeres i den enkeltes virksomheds unikke DNA. Hvordan kan fleksibilitet og individualitet blive en del af jeres organisatoriske arbejdsdesign?

 Det tredje og afsluttende trin i at skabe en fleksibel arbejdskultur tager os op i fugleperspektiv, for at se nærmere på virksomheden oppefra og ned. Alle organisationer er forskellige, og det er vigtigt at den fleksible arbejdskultur implementeres i den enkeltes virksomheds unikke DNA. Hvordan kan fleksibilitet og individualitet blive en del af jeres organisatoriske arbejdsdesign?

Scroll to Top