kunder i 17 lande

Super Navigators skaber fleksible og inkluderende arbejdskulturer, der understøtter forskellige familiekonstellationer, arbejdsformer og døgnrytmer.

Super Navigators leverer den totale løsning ift. at skabe en fleksibel arbejdskultur + at give medarbejdere/ledere værktøjer til at navigere i et fleksibelt liv. Life Navigation konceptet kan kobles til virksomhedens unikke kulturelle DNA og i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse sørger Super Navigators for at skabe en fleksibel arbejdskultur.

Super Navigators har kunder i 17 lande (eks. Abbott, AbbVie, Roche, Medtronic og Novo Nordisk).

AbbVie Norge
”For os er Life Navigation en metode og en værktøjskasse til at sikre en god og bæredygtig balance mellem arbejde og fritid. Det er også en metode til at orkestrere sit liv og til at navigere igennem hele livet. Autonomi er den vigtigste motivationsfaktor for os mennesker, og derfor har vi givet vores medarbejdere fuld frihed. I den årlige medarbejderundersøgelse bliver Life Navigation konceptet og den frihed, som det giver, oftest nævnt, når medarbejderne skal angive, hvad der er unikt ved at arbejde i AbbVie.”

Marte Fjelle, tidligere HR-chef, AbbVie Norge

Resultater
– Nummer 1 i Great Place to Work konkurrencen i 2014, 2017 og 2018.
– Work-Life Balance tilfredsheden steg fra 58 % til 95 %.

Norges Juristforbund
“For mig er Life Navigation livskvalitet; systematisk livskvalitet på arbejdspladsen og derhjemme. Min filosofi inden for ledelse har altid været baseret på tillid, autonomi, fleksibilitet og ansvar, og derfor har jeg forsøgt at se på, hvad forskningen siger om, hvad der fungerer i ledelse, og pludselig ser jeg, at dette kaldes Life Navigation… Efter implementering af Life Navigation har jeg set en stigning i produktiviteten. Så snart jeg begyndte at arbejde systematisk med Life Navigation, kunne jeg se, at vi fordoblede antallet af arrangementer med samme kapacitet. Du kan tælle antallet af arrangementer. Vi har også set en meget højere grad af innovation og kreativitet. Vi løser flere problemer end før, og vi har været i stand til hurtigere at implementere nye ideer”

Magne Skram Hegerberg, Generalsekretær i Norges Juristforbund.

AbbVie Danmark
AbbVie er en global biofarmaceutisk virksomhed. AbbVie Danmark er historien om en virksomhed, der ikke alene flytter til et nyt domicil og ændrer den fysiske indretning, men som også flytter deres forretning og deres måde at tænke på. AbbVie slipper medarbejderne fri for “8-16” ved at uddanne samtlige medarbejdere til supernavigatører. For AbbVie handler balance om at sætte sig selv og hinanden fri, tage ansvar for fællesskabet og skabe en fleksibel kultur, som alle taler om og værner om. AbbVie Danmark blev kåret som Danmarks Bedste Arbejdsplads i 2011 og 2017.

Resultater
Nummer 1 i Great Place to Work konkurrencen i 2011 og 2017.
– Work-Life Balance tilfredsheden steg fra 39 % til 95 %.
– Medarbejderomsætningen faldt fra 31 % til 10 %.
– Under 2 % sygefravær.

Scroll to Top